Skip to content

زیرسیگاری

دسته بندی: زیرسیگاری

زیرسیگاری یا زیر سیگاری به فرآیند تصفیه و تصفیه دود سیگار اطلاق می‌شود. این فرآیند به منظور کاهش میزان مواد مضر موجود در دود سیگار انجام می‌شود.