Skip to content

فندک

دسته بندی: فندک

کلمه “فندک” در زبان فارسی به معنای چیزی است که برای روشن کردن آتش به کار می‌رود. این ممکن است یک قطعه جامد (مانند چوب، کاغذ و …) یا مایع (مانند روغن) باشد که با ایجاد حرارت یا ترتیب دادن آتش، از آن برای روشن کردن شعله استفاده می‌شود.

در زمان‌های گذشته، فندک‌ها اغلب به صورت چوبی یا کاغذی بودند و با استفاده از آنها، مردم آتش را روشن می‌کردند. اما در دوره‌های بعدی، فندک‌ها به صورت مکانیزه‌تر و با تکنولوژی‌های مختلف، از جمله فندک‌های گازی و الکتریکی، تولید شدند. این فندک‌ها اغلب برای کمک به ایجاد آتش در مواقع ضروری، کمپینگ، گردشگری و غیره استفاده می‌شوند.