Skip to content
پرفیوم باکس لاو

دسته بندی: عطر های شخصی سازی شده

عطرهای شخصی سازی شده در دریم لند در دو دسته بندی مردانه و زنانه، در اندازه های 25 میلی گرم، 30 میلی گرم و 50 میلی گرم و با رایحه های کریداونتوس، ساواج دیور،تام فورد، بلوشنل، بلک افغان، نق هرمس، لالیگ، لیدی و …. ارائه می شود.

عطر 50M زنانه
تومان۶۶۰,۰۰۰تومان۹۶۰,۰۰۰
عطر زنانه 25M
تومان۳۴۸,۰۰۰تومان۴۹۸,۰۰۰
عطر زنانه 30M
تومان۴۱۴,۰۰۰تومان۵۹۴,۰۰۰
عطر مردانه 25
تومان۲۵۸,۰۰۰تومان۵۸۸,۰۰۰
عطر مردانه 30M
تومان۳۰۶,۰۰۰تومان۷۰۲,۰۰۰
عطر مردانه 50M
تومان۴۸۰,۰۰۰تومان۱,۱۴۰,۰۰۰