Skip to content

کادو سازمانی شیک

برچسب: کادو سازمانی شیک

کادو سازمانی شیک به معنای افزودن جزئیات یا لمسه‌های شخصی به یک هدیه یا جایزه‌ای است که به عنوان بخشی از فعالیت‌های سازمانی به افراد اهدا می‌شود. این ممکن است شامل افزودن لوگو یا نشان سازمانی، نام فرد یا حتی انتخاب یک موضوع خاص برای کادو باشد. این نوع کادوها نشان از توجه سازمان به ارتباط شخصی با اعضای تیم یا کارکنان دارد و می‌تواند احساس ارتباط و تشویق را تقویت کند.